Žabičky

Dvacet žabek skáče z výšky, seznamte se s těmi smíšky.

Sportování to je baví, upevní si svoje zdraví.

A žít zdravě – jde jim hravě.

 

Hlavním pedagogickým záměrem vzdělávání v této třídě bude poznávání,seznamování se základy zdravého životního stylu, základy sebeobsluhy (osobní hygiena, jídlo, oblékání...), rozlišování, co zdraví prospívá (škodí), na motivaci ke sportu, zlepšení tělesné aktivity, podporu pohybových a manipulačních dovedností. Budou procvičovány všechny oblasti důležité pro rozvoj dítěte a jeho úspěšný nástup do základní školy: rozvoj zrakového a sluchového vnímání, slovní zásoba, pravolevá a prostorová orientace, jemná motorika, smysl pro rytmus,tak, aby každá činnost byla pro děti co nejzajímavější, vedla je k samostatnému uvažování, vytváření logických závěrů a zároveň dávala dětem možnost vlastní volby. Úkoly jsou stupňovány od jednodušších ke složitějším a od menšího k většímu počtu úkolů. Zohledňují se tak individuální schopnosti každého dítěte.

S dětmi pracuje paní učitelka Lenka Sedláčková.