Včeličky

Odloučené pracoviště v Tučapech - na vesnici, má velmi blízko k přírodě, která nás obklopuje a je nám nejbližší. Proto se s ohledem na přírodní podmínky zaměřujeme právě na přírodu, s uplatněním prvků ekologické výchovy. Naším cílem je vést a vychovávat děti k ochraně životního prostředí, úctě a odpovědnosti vůči přírodě, k ekologickému myšlení a jednání na základě vlastních prožitků, zkušeností a informací poskytovaných úměrně k vědomostem a schopnostem dětí. K nejcennějším metodám náleží přímé pozorování, kdy se děti dovídají a objevují něco nového, sledují změny v přírodě podle střídajících se ročních období, učí se hledat krásu v našem okolí.