Rybičky

To, že ryby nemluví,to jsou jenom pomluvy,

mluví tančí, pískají a zpívají,je to slyšet po kraji.

Jako ryby ve vodě,ve školce jsou v pohodě.

 

Hlavní náplní vzdělávacího programu třídy je hudba – právě ona patří k nejkomplexnějším a nejpřirozenějším činnostem dítěte. V hudbě je ukrytý velký didaktický potenciál, který umožní rozvíjet celou osobnost dítěte. Zpěvem rozvíjíme slovní zásobu a artikulaci, prohlubujeme a koordinujeme dech, Působí na dítě relaxačně i zdravotně preventivně. Hra a pohyb rozvíjí prostorovou orientaci, jemnou i hrubou motoriku. Hudebními činnostmi můžeme podněcovat dětskou fantazii dávat dostatečný prostor k tvořivosti a seberealizaci. Hudebními aktivitami kultivujeme vzájemné vztahy dětí netřídě, ale co považujeme za nejdůležitější, můžeme podporovat a vytvářet pozitivní klima netřídě, kde je věkové složení dětí okolo čtvrtého roku věku.

S dětmi pracují paní učitellky - Ivana Galdová a Dalimila Olejníková.