Přijetí dítěte / Ke stažení

Dokumenty ke stažení

 

Přijetí dítěte

Přijímací řízení do mateřské školy probíhá pro následující školní rok po dohodě se zřizovatelem - Městem Holešov  do 16.5. v daném kalendářním roce.

Informace o zápisu bývají zveřejňovány na informační tabuli MŠ, na webu mateřské školy a v Holešovsku.

 

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání  na Mateřské škole Sluníčko Holešov

_______________________________________________________________________________

 

Pro případ, že počet žádostí o přijetí převýší počet volných míst, stanovuje ředitelka školy tato kritéria:

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE:

POČET BODŮ

 

Poslední rok před zahájením povinné docházky do základní školy - tj. děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.

8

Trvalý pobyt v příslušném školském obvodu dané MŠ

1

Věk dítěte: 4roky dosažené k 31.8.

 

3

3 roky dosažené k 31.8.

 

2

2 roky dosažené k 31.8.

1

Bydliště dítěte v Holešově, místní části Holešova

2

Sourozenec, který je již v MŠ přijatý a bude se v dané MŠ vzdělávat i v následujícím školním roce

1


POSTUP:

Každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splněná kritéria.

Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů.

Žadatelé se shodným počtem přidělených bodů budou dále řazeni podle data narození (od nejstaršího po nejmladšího)