Povinné předškolní vzdělávání

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak - viz §34 odst.1 zákona č.561/2004 Sb., - Školský zákon, v platném znění

( dále jen školský zákon). Platí od 1.9.2017.