Naše mateřská škola

Mateřská škola Sluníčko Holešov

Havlíčkova 1409, 769 01 Holešov

   

Objevujeme svět se Sluníčkem 

 Školní vzdělávací program je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolního vzdělávání a respektuje zásady osobnostně orientované pedagogiky.   

 

Co naše mateřská škola nabízí

Prostředí pohody, spokojenosti, vzájemné spolupráce, přátelství.

Prostředí, které má svůj řád a ustálená pravidla.

Podnětné prostředí vhodné pro přirozené vzdělávání.

Kvalitně vybavené třídy.

Rodinnou atmosféru.

Vzdělávání pod vedením kvalifikovaných a zkušených pedagogů.

Individuální přístup ke každému dítěti.

Provoz MŠ od 6:15 do 16:30 hod.

Vlastní školní jídelnu.

 

Zájmové vzdělávací aktivity pro předškoláky

S barvičkou a pastelkou (rozvoj výtvarných schopností)

Anglická slovíčka (seznámení s cizím jazykem - zábavnou formou)

Metoda dobrého startu (motoricko, akusticko, optická cvičení – příprava na čtení a psaní)

Brzy budu školákem (příprava předškolních dětí na vstup do ZŠ)

Zdravý úsměv (vzdělávací program – péče o zuby)

Pilníček pro tvůj jazýček (individuální náprava vad řeči)

Předplavecký výcvik

Pobyt ve škole v přírodě na Rusavě