Kuřátka

Speciální třída pro děti s vadami řeči. Hlavní náplní činností dětí ve speciální třídě je hra. Všechny činnosti, které s nápravou řeči souvisejí jsou dětem předkládány hravou formou, způsobem individuální práce s logopedem, s časovou dotací – 30 minut denně.

 

Věnujeme se:


Nabízíme možnost osobních konzultací s p. učitelkami, logopedem, odbornými pracovníky SPC Brno Veslařská a psychologem, přímo v mateřské škole.

 

S dětmi pracují paní učitelky - Jitka Podmolová, Iveta Kamarádová a Jana Mrlíková.