Hříbečci

Jaro, léto, podzim, zima u Hříbečků je vždycky prima.

Hravou formou seznamujeme děti se čtyřmi ročními obdobími. Děti tak přirozenou cestou objevují svět kolem sebe.

Hrajeme si, povídáme, cvičíme, pohyb propojujeme říkankami, hudbou a písničkami.

Procvičujeme si jazýčky, trénujeme tempo a sílu hlasu, artikulaci, dech, učíme se přijímat role, rozdělit se s kamarády, odstraňujeme ostych před ostatními.

Ve třídě nás neustále doprovází pohádky, s nimi si procvičujeme počítání, poznávání barev, tvarů, velikostí, hrajeme si se slovy, dramatizujeme, S pohádkou se učíme kreslit, modelovat, skládat z papíru.

Nejdůležitější pro nás je hra. Díky ní prožíváme báječné chvíle s kamarády a paní učitelkami - Lenkou Holasovou a Denisou Mikšaníkovou.