Berušky

Jedná se o věkově heterogenní třídu, kde si děti více uvědomují potřebu vzájemné pomoci a komunikace s ostatními.

Mladší děti vidí ve starších kamarádech vzor a snaží se je napodobovat, zatímco starší děti se učí být tolerantními a mladším pomáhat.

Vzdělávání předškolních dětí je zaměřeno na získávání co nejvyšší úrovně kompetencí pro bezproblémový přechod do základní školy. Pro mladší děti upravujeme náročnost programu podle individuálních potřeb a možností.

Formou nabídky předkládáme dětem činnosti, které jsou zaměřeny na rozvoj motoriky, hudebního a estetického cítění, pohybové stránky a prosociálního chování.

Hlavním prostředkem vzdělávání je hra, která provází děti celým dnem, prolíná všemi činnostmi a je jí věnována mimořádná pozornost.

S dětmi pracují paní učitelky - Adéla Králíková a Tereza Samsonková.